Start van het seizoen in mineur : coronacrisis part X, verlenging lidmaatschap

Corona is nog steeds in het land. Daarom hebben we beslist het lidmaatschap automatisch te verlengen voor 2021 zonder kosten voor degenen die in 2020 al lid waren !

Dit betekent echter niet dat je niet kan fietsen. Onder de geldende maatregelen kan je steeds in groepjes van maximum 4 personen buiten fietsen. Gelieve onderling af te spreken, respecteer de onderlinge afstand en zorg dat je steeds een mondmasker bij je hebt en draag het waar het verplicht is !

In afwachting van betere tijden, wenst het bestuur je veel fietsgenot !